Obchodné podmienky


Pri stálych klientoch pracujeme na základe dohody alebo zmluvy, klient priebežne zadáva požiadavky na preklady a tlmočenia a na konci mesiaca pre klienta pripravíme súhrnnú faktúru.

U jednorazových klientov účtujeme po dohode platbu za naše služby buď v hotovosti alebo na základe našej faktúry.

Pri väčších zákazkách u nových klientov si vyhradzujeme právo požadovať čiastočnú alebo úplnú zálohovú platbu pred poskytnutím služby.


Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset