Preklady

Preklady Viac ako 40 jazykov


Preklad je písomný prevod textu z jedného jazyka do iného jazyka. Naša spoločnosť sa špecializuje na odborné preklady.

Pri prekladoch je okrem dodržania obsahovej vernosti samozrejmosťou aj dodržanie vzhľadu podľa originálu (veľkosť nadpisov a písma, obrázky, tabuľky, rozloženie strán...).

Pri prekladoch využívame softvér CAT (computer aided translation), ktorý výrazne pomáha pri zabezpečení konzistentnosti prekladov, hlavne pri dlhodobej spolupráci a v prípade veľkých súborov, na ktorých pracuje viac prekladateľov.

Pri prekladoch často potrebujeme so zadávateľom text konzultovať. Nie je to pre našu nekompetentnosť, naopak, snažíme sa tým dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výsledného prekladu.

Texty na preklad je možné zadávať osobne v písomnej alebo elektronickej podobe alebo e-mailom ( ). Preklady Vám dodáme spôsobom, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

Cena prekladov je závislá od jazyka a náročnosti textu. Na základe bližších informácií o požadovanom preklade Vám radi ponúkneme jednotkovú cenu (tzn. cenu za jednu normostranu (1800 znakov vrátane medzier), jedno slovo, prípadne inú jednotku podľa Vašej potreby) alebo celkovú cenu za Váš preklad.


Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset