Od 16.3.2020 do odvolania poskytujeme naše služby výhradne v online režime. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu, keď bude zase dobre.

Expresné preklady


Štandardný čas na vyhotovenie prekladu sa odvíja od rozsahu textu, jeden prekladateľ za jeden pracovný deň preloží cca 10 normostrán (NS) textu, pričom deň zadania a deň odovzdania prekladu sa spolu počítajú za jeden deň.

Preklady sa však snažíme vyhotovovať podľa časových požiadaviek zákazníka, v prípade veľmi súrnych prekladov je možné prekladaný text rozdeliť medzi viacerých prekladateľov, ktorí na preklade spolupracujú a konzultujú terminológiu, aby výsledný preklad bol konzistentný a jednoliaty. V takýchto prípadoch zvyčajne účtujeme expresný príplatok 30 %.


Novinky

Social

Podporujeme

lifereset