Expresné preklady

Expresné preklady


Štandardný čas na vyhotovenie prekladu sa odvíja od rozsahu textu, jeden prekladateľ za jeden pracovný deň preloží cca 10 normostrán (NS) textu, pričom deň zadania a deň odovzdania prekladu sa spolu počítajú za jeden deň.

Preklady sa však snažíme vyhotovovať podľa časových požiadaviek zákazníka, v prípade veľmi súrnych prekladov je možné prekladaný text rozdeliť medzi viacerých prekladateľov, ktorí na preklade spolupracujú a konzultujú terminológiu, aby výsledný preklad bol konzistentný a jednoliaty. V takýchto prípadoch zvyčajne účtujeme expresný príplatok 30 %.


Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset