Odborné preklady / Technické preklady

Odborné preklady / Technické preklady


Odborné preklady si vyžadujú najmä zachovanie presného významu, pričom ale text nesmie byť vytvorený mechanicky.

Prekladateľ musí rozumieť prekladanému textu a previesť ho do cieľového jazyka tak, aby bol jednoznačný a zároveň ľahko zrozumiteľný pre cieľového čitateľa.

Naša spoločnosť sa špecializuje na preklady odborných textov najmä v oblasti energetiky, strojárstva, techniky, automobilového priemyslu, informačných technológií, pre našich klientov zabezpečujeme preklady návodov na obsluhu k najrôznejším zariadeniam, preklady marketingových materiálov.

Výrazný podiel na našich prekladoch majú aj zmluvy, listiny, certifikáty a právne dokumenty. V prípade požiadavky klienta zabezpečujeme aj úradné preklady týchto dokumentov.


Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset