Tlmočenie

Tlmočenie Viac ako 40 jazykov


Tlmočenie je ústny prevod informácií z jedného jazyka do druhého. Využíva sa pri obchodných rokovaniach, poradách, na konferenciách, pri formálnych aj neformálnych stretnutiach.

Práca tlmočníka je náročná na pohotovosť a rýchlosť, má však menšie nároky na presnosť v porovnaní s prekladateľom. Tlmočník dokonca nesmie byť príliš puntičkársky, musí pretlmočiť jadro myšlienky s vedomím, že ju môže aj trochu zjednodušiť.

Pre dobrú prácu tlmočníka by mali byť vytvorené vhodné podmienky: mal by včas dostať dostatočné podklady k práci a mal by byť oboznámený s dôležitými okolnosťami rokovania.

Predovšetkým simultánne tlmočenie patrí k duševne najnamáhavejším činnostiam, tlmočníci by sa preto mali pri tlmočení pravidelne striedať (približne po 20 minútach) a mali by mať aj dobrý vizuálny kontakt s rečníkmi.

Ponúkame nasledovné typy tlmočenia:

  • konzekutívne – tlmočník prekladá kratšie úseky (typicky vety, ucelené myšlienky). Tento typ tlmočenia sa využíva najmä pri obchodných rokovaniach alebo školeniach.
  • simultánne – tlmočník prekladá do iného jazyka súčasne s rečníkom. Tento typ sa využíva pri konferenciách a kongresoch, vyžaduje si tlmočnícku techniku, ktorú zabezpečíme na požiadanie zákazníka.
  • šušotáž – tlmočník sedí tesne vedľa klienta a šepká mu preklad súčasne s prejavom rečníka. Využíva sa najmä pri malých konferenciách a na poradách. Tento typ tlmočenia je vhodný

Novinky

Social

Facebook

Podporujeme

lifereset